Vi utvecklar och förvaltar IT-system anpassade till din verksamhet

Med färdiga moduler, lång erfarenhet och effektivt arbetssätt kan vi erbjuda IT-system med hög kvalitet som är anpassade till just din verksamhet.
Förutom utveckling av din lösning kan vi hjälpa till med rådgivning, utbildning, drift och support.

Varför du ska välja oss

När du väljer oss väljer du ett litet företag med stor känsla för service.

Anpassat till din verksamhet

Ett vanligt problem med standardsystem är att verksamheten måste anpassas efter systemet. När du väljer en lösning från oss får du ett system skräddarsytt för din verksamhet som kan utvecklas i takt med dina behov.

Färdiga moduler

Vi jobbar med färdiga moduler som vi anpassar för din verksamhets specifika behov. Det gör att vi på kort tid kan leverera prisvärda system med hög kvalitet.

Du äger ditt system

En lösning som levereras från oss ägs helt och hållet av dig. Det betyder att om du mot förmodan skulle vilja byta leverantör är du helt fri att göra det när som helst.

Fast pris

Vi kan ofta offerera lösningar till ett fast pris. Det gör att du slipper riskerna som finns kopplade till IT-projekt som levereras per timme.

ALLA FÖRETAG ÄR OLIKA

Varför nöja sig med ett standardsystem som försöker passa alla företag?
Vi hjälper dig att bygga system som passar just din verksamhet!

Våra tjänster

Vi erbjuder ett helhetsåtagande med utveckling, rådgivning, utbildning, drift och support.
Det gör att du bara behöver jobba med en part från start till mål.

Systemutveckling

Vi bygger skräddarsydda IT-system från beprövade standardmoduler. Det betyder att du får ett högkvalitativt system an­pas­sat till din verksamhet. Dessutom ofta till fast pris.

Integration

Med våra integrationslösningar kan vi automatisera verksamhetsprocesser och strömlinjeforma arbetsflöden genom att låta IT-system utbyta information med varandra.

Rådgivning

Vi är ett litet företag som är oberoende av leverantörer men helt beroende av våra kunder. När vi rekommederar något, kan du lita på att vi gör det utifrån vad som är bäst för dig som kund.

Drift

Ett driftåtagande från oss innebär att vi tar fullt ansvar för att din lösning och infra­strukturen den körs på fungerar dygnet runt, alla dagar om året. Vi håller koll på att din lösning alltid fungerar så att du kan fokusera på din affär.

Utbildning

Våra lösningar är visserligen användarvänliga, men med en riktad utbildningsinsats kan ni snabbare bli produktiva med ny funktionalitet när vi visar hur det fungerar. Vi tar er från start till full fart med ett utbildnings­program som är utformat för era behov.

Support

När du har frågor och funderingar kring din lösning finns vi alltid till hands för att hjälpa dig.

Referens­projekt

Här är några lösningar som vi är extra stolta över.

Region Uppsala

Beställning, kostnadsuppföljning

Beställning av ortopedtekniska hjälpmedel skedde tidigare via pappersblanketter utan möjlighet till kontroll eller översikt av kostnader.

Med systemstödet förenklas arbets­processen för läkarna. För patient­erna innebär det att de kan få tillgång till hjälpmedlet snabbare. Samtidigt kan eko­nomiavdelningen följa upp kostnader och avvikelser inför framtida upphandlingar.

E-handels site

E-handel, administration, integration

Vi har levererat stora delar av e-handelslösningen för en kund som säljer produkter till företag runt om i Europa.

Systemet är byggt på en artikel­databas för de produkter som företaget säljer, med möjlighet till orderläggning online.

I systemets administrativa del hanteras de centrala rutinerna rörande företagets produkter, leverantörer, översättning, lager­hantering och offerter. Systemet är integrerat med Visma Administration.

Så här jobbar vi

Vi jobbar iterativt med färdiga moduler som vi anpassar för din verksamhets specifika behov.
Det gör att vi på kort tid kan leverera prisvärda system med hög kvalitet.

1

FÄRDIGA MODULER

Samma funktionalitet implemente­ras gång på gång med mindre variationer i alla system.

Vi jobbar med färdiga moduler som vi kan utan och innan. Du slipper betala för lösningar vi redan har färdigt.

2

KUND­ANPASSNING

Standardsystem är generella och försöker passa alla, men i slutänden passar ingen riktigt bra.

Alla kunder har olika behov. Därför anpassar vi våra lösningar efter varje verksamhets specifika behov.

3

NÄRA SAMARBETE

Många inblandade ökar risken för missförstånd, onödig kommu­nikation och väntetider.

Hos oss har du en kontaktperson som du kontinuerligt stämmer av med från start till mål.

4

KORTA ITERATIONER

Långa IT-projekt missar ofta målet, blir försenade och kostar mer än vad som var tänkt.

Vi levererar ett affärsvärde åt gången. Du kan börja använda systemet snabbare och har full kontroll över kostnaden.

Om oss

Vi har sedan starten 2007 fokuserat på att leverera kundanpassade, prisvärda lösningar med hög kvalitet.
Tillsammans har vi över trettio års samlad erfarenhet av IT-projekt.

Oskar Sjöberg

Systemutvecklare, VD

Senior systemutvecklare med tretton års erfarenhet av systemutveckling i olika IT-projekt. Tidigare CTO för Assently. Bland annat utvecklat system för H&M, ABB, AstraZeneca och Scania. Magisterexamen i Systemvetenskap och är certifierad som IT-Arkitekt av Dataföreningen Kompetens.

Johan Seppäläinen

Systemutvecklare

Senior systemutvecklare med arton års erfarenhet av IT-projekt, bland annat med behovsanalys, krav­ställ­ning och testledning. Jobbat med kunder inom streaming media, bio­tech och läkemedelsindustrin. Innehar examen i biokemi och är certifierad av Microsoft som Solutions Developer (MCSD).

Kontakta oss

Är du intresserad av ett skräddarsytt system för din verksamhet?
Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!

Kontakta oss

Modulit AB
Södra Krycklinge 1
743 82 Bälinge
Telefon: 070-326 55 96
E-post: information@modulit.se